Campanya Publicitària

Estratègia de comunicació a nivell creatiu i comunicatiu camb la finalitat d'aconseguir una sèrie d'objectius marcats. O bé elaboració de campanya que correspongui a un briefing lliurat per part del client. Tenint en compte que cada client, cada sector és totalment diferent, prèviament es realitza un estudi del públic objectiu per conèixer realment les necessitats del consumidor i/o client.

D'aquesta manera, es faran ús de diverses vies d'actuació recomanant quines són les més adequades, treballant sota la màxima personalització valorant el producte, servei o client i els objectius a aconseguir. Sofisticada creativitat per a la captació de l'atenció del target, aconseguir que la campanya publicitària sigui la més atractiva possible per al client o possible client.

 

Els teus clients es sentiran realment identificats.