Imatge corporativa

La creació de la imatge corporativa és de responsabilitat directa del Director Creatiu així com de la direcció de Relacions Públiques, qui per confeccionar-la faran ús de campanyes de comunicació basades en mitjans tradicionals com a premsa, televisió o ràdio, i dels mitjans socials actuals com a Internet i xarxes socials. Aquesta imatge es crearà en funció del posicionament del producte o servei de l'empresa. Respon a la consecució d'un element identificatiu i alhora representatiu del producte o marca de l'empresa, atorgar aquest concepte i posició que el client està buscant.

Màxima satisfacció.

El logotip ha d'atreure al públic objectiu potencial i es crearà especialment adreçat cap a la percepció del mateix. Al seu torn, el client s'ha de sentir identificat amb aquest element-concepte, ja que un logotip és per a un llarg període de temps, és a dir, perdura en el temps. Els clients i possibles clients van a recordar-los per aquesta imatge.

El nostre objectiu estar en les seves ments.